ΜΕΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Fischer είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ("Διαδικτυακός τόπος"). Η Fischer σέβεται απόλυτα το απόρρητο των πληροφοριών σας και συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ολλανδικής νομοθετικής πράξης περί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ("APPD").

Η παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και χρήσης cookies ("Πολιτική") παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, καθώς και με τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Η συγκεκριμένη Πολιτική ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν άμεσα μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων διατάξεων της Πολιτικής. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Fischer επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω του διαδικτυακού τόπου. Συγκεκριμένα συλλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

- ονοματεπώνυμο
- ημερομηνία γέννησης
- στοιχεία επικοινωνίας
- άλλες πληροφορίες που εισάγετε στις φόρμες του διαδικτυακού τόπου (e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου κτλ.)
- οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε περιεχόμενο που αποστέλλετε στο διαδικτυακό τόπο.

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσω του διαδικτυακού τόπου στην Fischer, εφόσον έχουν λάβει σχετική συγκατάθεση από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για την παρούσα Πολιτική.ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Fischer χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

- για να προσφέρει υπηρεσίες όπως αυτές παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο
- για να προσφέρει online παιχνίδια, όπως αυτά παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο
- για να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες
- για να απαντά στις ερωτήσεις σας
- για να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενες ή προσεχείς δραστηριότητες της Fischer. Εάν απαιτείται από το νόμο, η Fischer θα ζητά την άδειά σας πριν από την αποστολή ανάλογων πληροφοριών.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

Η Fischer ενδέχεται να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες του ομίλου της. Η Fischer δύναται επίσης να παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα εν λόγω στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την ευθύνη της Fischer. Σε περίπτωση που η Fischer προβεί σε πώληση τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού ή των μεριδίων της σε τρίτους, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρασχεθούν στα εν λόγω τρίτα μέρη. Η Fischer δεν θα παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, παρά μόνον εάν έχει τη νομική υποχρέωση να το πράξει. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, παρέχετε στην Fischer τη ρητή άδεια να μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, ακόμα και εάν οι εν λόγω χώρες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.